x
Inschrijven Nieuwsbrief
Hippe designs, nieuwe ontwikkelingen en gewaagde kleurcombinaties. Blijf op de hoogte en meld je aan!

Email *
Uw naam 
Inschrijven
Facebook Twitter Pinterest

Algemene voorwaarden

In deze voorwaarden betekent:


Klant: Degene die een overeenkomst met BySanna is aangegaan en die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.


BySanna: de Eenmanszaak die een online kaartenwinkel exploiteert


Opdracht: Een door de klant verstrekte opdracht om door BySanna een kaart te laten vervaardigen en te verzenden naar een van te voren afgesproken adres in Nederland.

Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen klant en BySanna. Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. BySanna is geopend op werkdagen, maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Offertes

Alle offertes zijn vrijblijvend. De in de offerte vermelde prijzen zijn inclusief 19 % BTW en zijn 2 maanden geldig. BySanna kan niet aan haar offerte worden gehouden, wanneer de klant in termen van redelijkheid had kunnen begrijpen, dat de offerte een vergissing of verschrijving bevat. En offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Opdracht

Alle bestellingen moeten via de website worden opgegeven zodat akkoord kan worden gegaan met de leveringsvoorwaarden. Bij bestellingen die telefonisch worden gedaan, wordt gewezen op de leveringsvoorwaarden en heeft de klant de plicht deze zelf te lezen via de website. Alle opdrachten worden per e-mail bevestigd. Heb je (onverhoopt) binnen 6 werkdagen niets van ons vernomen, dan vragen wij om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen. Wellicht hebben we dan niets ontvangen.

Gegevens op kaart

Wij sturen altijd een laatste definitieve versie van de kaart. Lees deze alsjeblieft goed door, want na akkoord ben je zelf verantwoordelijk voor de inhoud. Wij zijn na jullie akkoord niet aansprakelijk voor de juistheid van de gegevens op het kaartje. Indien je de bestelling voor 12u00 akkoord geeft dan gaan de kaartjes dezelfde dag nog op de post. (m.u.v. zaterdag en zondag)

Gratis modellen

Alleen voor de geboortekaarten, trouwkaarten en feestkaarten is één model aan te vragen. Voor het tweede model wordt 2,50 euro in rekening gebracht. Voor de overige producten op de BySanna.nl is het niet mogelijk een model aan te vragen.

Betaling

Betalen bij BySanna.nl kan op verschillende manieren:
* iDEAL
* overboeking per bank of giro

Indien de factuur niet tijdig is voldaan is BySanna gerechtigd om incassokosten en administratiekosten in rekening te brengen. De factuur wordt per herinnering opgehoogd met €5,00. Wanneer de klant de opdracht wenst te annuleren zal BySanna, afhankelijk van de omstandigheden die leiden tot annulering, €25,00 (incl. BTW) in rekening brengen ter compensatie van de werkzaamheden die zijn verricht voor het vervaardigen van het ontwerp voorstel.

Levering

De levering van kaarten gebeurt zo snel mogelijk tenzij dit – om welke reden dan ook- niet haalbaar is. Hiermee bedoelen wij eventuele stakingen of ander disfunctioneren van toeleveranciers, zoals een koeriersdienst of TNT Post en defecten aan apparatuur die niet onmiddellijk te herstellen zijn. De klant is eindverantwoordelijk voor het controleren op juistheid en het aanleveren van de benodigde gegevens. De levering van geboortekaartjes doen wij binnen drie werkdagen na aanlevering van de definitieve gegevens. Echter wij streven ernaar de geboortekaartjes dezelfde dag nog op de post te doen indien er voor 12u00 akkoord wordt gegeven op de laatste definitieve versie. In het weekend zijn we gesloten, de kaartjes gaan dan maandag op de post.

Aansprakelijkheid

BySanna sluit haar aansprakelijkheid uit voor iedere schade die voortvloeit uit verlies, beschadiging of foutieve bezorging van de door BySanna verzonden producten. BySanna sluit haar aansprakelijkheid uit voor iedere schade die voortvloeit uit het ontvangen van een BySanna kaart.

Privacy

By Sanna respecteert de privacy van de bezoekers van de BySanna website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel met uw bezoek aan de website verschaft vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

Auteursrecht

Op alle op onze site afgebeelde ontwerpen rust auteursrecht. Deze ontwerpen mogen op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd en/of verspreid zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van BySanna. Om deze reden is het tevens niet mogelijk kaarten zonder onze naam [op de achterzijde] te bestellen.

Afwijkingen

De kleuren van de kaarten op je beeldscherm wijken wellicht af van de werkelijke kleuren van de kaartjes. Daarom bieden wij je gratis een model van je favoriete kaartje aan. Hierop zijn de werkelijke kleuren en kwaliteit te beoordelen. Voor meerdere modellen vragen wij een bijdrage in de kosten.